Phát thanh Cẩm Phả

1 UBND phường Cẩm Sơn số 28/TB-UBND
2 UBND phường Cẩm Sơn số 27/TB-UBND
3 Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 07 năm 2022
4 Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 07 năm 2022
5 Chương trình phát thanh ngày 09 tháng 07 năm 2022
6 Chương trình phát thanh ngày 08 tháng 07 năm 2022
7 Chương trình phát thanh ngày 07 tháng 07 năm 2022
8 Chương trình phát thanh ngày 06 tháng 07 năm 2022
9 Chương trình phát thanh ngày 05 tháng 07 năm 2022
10 Chương trình phát thanh ngày 04 tháng 07 năm 2022
11 Chương trình phát thanh ngày 02 tháng 07 năm 2022
12 Chương trình phát thanh ngày 01 tháng 07 năm 2022
13 Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 06 năm 2022
14 Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 06 năm 2022
15 Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 06 năm 2022
16 Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 06 năm 2022
17 Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 06 năm 2022
18 Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 06 năm 2022
19 Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 06 năm 2022
20 Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 06 năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Số giấy phép 43/GP-STTTT ngày 07/07/2021 - Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan thiết lập: Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033862291     -      Fax: 02033862291; Email: vanphonghdndubnd.cp@quangninh.gov.vn