Cẩm Phả đẩy mạnh cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính ở TP Cẩm Phả thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, tạo động lực cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để chương trình cải cách hành chính Nhà nước đạt kết quả cao, từ đầu năm 2023 đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND TP đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 6 nội dung trọng tâm gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công đóng góp vào xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra, cấp ủy, chính quyền TP đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; chuyển đổi số năm 2023... Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ TP đến cơ sở phát huy vai trò tiên phong; từ đó lan tỏa sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động đến các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị đã tăng cường nâng cao đạo đức công vụ và kỷ cương hành chính; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính theo hướng phục vụ. Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và tổ chức. Chủ động lựa chọn, bố trí công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại bộ phận một cửa phường, xã.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính của TP đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, UBND TP đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP 280 thủ tục hành chính trong đó 160 thủ tục cấp toàn trình, 120 thủ tục cấp một phần. Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công thành phố đã tiếp nhận gần 35 nghìn  hồ sơ, xử lý đúng và trước hạn gần 34 nghìn hồ sơ; số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến gần 20 nghìn hồ sơ; số lượng hồ sơ được trả kết quả điện tử là trên 7.000 hồ sơ. Đối với cấp phường, xã đã tiếp nhận gần 16 nghìn hồ sơ, trong đó có hơn 15 nghìn hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%. Số lượng hồ sơ được trả kết quả điện tử là gần 10.000 đạt 62%. Trong những tháng đầu năm nay, UBND thành phố không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, các phường, xã quan tâm thực hiện. Đến nay, TP Cẩm Phả đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tích hợp chữ ký số cho 100% cơ quan hành chính cấp TP và phường, xã, được kết nối liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh. Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành, giảm chi phí hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn.

Kết quả triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đến nay UBND TP đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về dân cư, cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tổ chức, cá nhân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và đăng nhập tài khoản định danh điện tử vào cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính.

Thời gian tới, TP Cẩm Phả tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để giải quyết các thủ tục hành chính. Quan tâm đầu tư, bổ sung đủ trang thiết bị, phương tiện tại các bộ phận một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước.

Thùy Dung

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 908 Tổng lượt truy cập 1446329

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Số giấy phép 43/GP-STTTT ngày 07/07/2021 - Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan thiết lập: Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033862291     -      Fax: 02033862291; Email: vanphonghdndubnd.cp@quangninh.gov.vn