Thông tin tiến độ thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (bản tin ngày 26/5/2023)

Thực hiện chủ đề công tác và việc khó năm 2023, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy các phường, xã về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/12/2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy Cẩm Phả. Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng của Thành phố phối hợp với các phường, xã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mương, rãnh thoát nước; lấn chiếm đất đại, xây dựng công trình trái phép.

Các lực lượng xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố

Tính đến ngày 26/5/2023, sau 3 Tuần ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mương, rãnh thoát nước; lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, các lực lượng chức năng của Thành phố và các phường, xã đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, cụ thể: Toàn Thành phố có tổng cộng 726 hộ vi phạm, trong đó: 320/726 hộ vi phạm đã thực hiện tháo dỡ, di rời xong, đạt 44,08%; Hiện còn 406 hộ chưa thực hiện tháo dỡ, di rời bằng 55,92%.

Đối với phường Quang Hanh:

Tổng số có 35 hộ, tổ chức vi phạm tại 06 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 02 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 5,71%); còn 33 hộ, tổ chức vi phạm tại 4 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí Tổ 1, Khu 3A (phía trước cổng chính Trụ sở Công ty TNHH Petro Bình Minh: có 30 hộ vi phạm lấn chiếm cống thoát nước chung của khu dân cư). Đến nay cả 30 hộ chưa thực hiện tháo dỡ, di rời.

2. Hộ ông Đàm Văn Vẻ (Lấn chiếm đất của Công ty than Hạ Long). Chưa thực hiện tháo dỡ, di rời

3. Hộ ông Đỗ Vinh Quang (Lấn chiếm đất của Công ty than Quang Hanh và Công ty Hải Đăng). Chưa thực hiện tháo dỡ, di rời

4. Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả (Chiến đất, xây dựng công trình trái phép tại Khu 9B, phường Quang Hanh). Chưa thực hiện tháo dỡ, di rời.

Đối với phường Cẩm Thạch:

Tổng số có 53 hộ vi phạm tại 05 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 33 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 62,26%); còn 20 hộ vi phạm tại 03 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Đối với các hộ lấn chiếm mương, rãnh thoát nước tại các tuyến suối thoát nước liên Tổ 2 và Tổ 6, khu Sơn Thạch; Tổ 1, 3 khu Bạch Đằng; khu Long Thạch A, Long Thạch B; Khu Hồng Thạch A và khu Nam Thạch A (Có 32 hộ dân lấn chiếm để xây dựng công trình). Đã thực hiện tháo dỡ xong 19/32 hộ, còn 13 hộ chưa thực hiện.

2. Đối với các hộ lấn chiếm đất của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV tại Tổ 8, khu Hồng Thạch A (Có 08 hộ vi phạm lấn chiếm để xây dựng công trình và sử dụng trồng rau). Đã thực hiện tháo dỡ xong 7/8 hộ, còn 01 hộ chưa thực hiện.

3. Đối với các hộ lấn chiếm đất của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tại Tổ 2, khu Long Thạch A (Có 11 hộ vi phạm lấn chiếm xây dựng công trình và trồng rau). Đã thực hiện tháo dỡ xong 05/11 hộ, còn 06 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Cẩm Thủy:

Tổng số có 129 hộ vi phạm tại 05 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 26 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 20,16%); còn 103 hộ vi phạm tại 04 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Hộ ông Lý Tiến Cao, tại Tổ 2, khu Tân Lập 2 (lấn chiếm đất tại ngõ 839 Trần Phú để xây dựng công trình). Có 01 hộ chưa thực hiện.

2. Tại vị trí Dự án Khu đô thị mới tại phường Cẩm Thủy do công ty Xi măng và xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư tại Khu Tân Lập 3 (Có 90 hộ dân vi phạm xây dựng công trình nhà ở trái phép - chưa được cấp GCNQSD đất). Chưa thực hiện.

3. Tại vị trí Dự án Khu dân cư tự xây phía Tây Bến Do tại phường Cẩm Thủy do Công ty CP XD&SX Bia rượu NGK làm chủ đầu tư tại Khu Tân Lập 3,4. (Có 29 hộ vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, cống thoát nước). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời xong 24/29 hộ, còn 05 hộ chưa thực hiện.

4. Tại vị trí Dự án Khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá Chồng phường Cẩm Thạch, Cẩm Thủy do công ty CP Địa chất Mỏ- TKV làm chủ đầu tư tại khu Đập Nước 2 (Có 08 hộ vi phạm lấn chiếm đất đai để xây dựng công trình). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 01/08 hộ, còn 07 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Cẩm Trung:

Tổng số có 104 hộ vi phạm tại 08 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 83 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 79,81%); còn 21 hộ vi phạm tại 06 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí rãnh thoát nước phía sau các hộ mặt đường lên khu Nhà Lò, thuộc Tổ 1, 2, Khu 2A (Có 01 hộ vi phạm lấn chiếm mặt rãnh thoát nước để đổ đất lấn chiếm). 01 hộ chưa thực hiện

2. Tại vị trí cống thoát nước giữa hai dãy nhà thuộc dự án do Công ty Cổ phần Bia rượu, nước giải khát làm chủ đầu tư tại tổ 5 khu 6A; Dự án do Công ty Thu Hà làm chủ đầu tư thuộc tổ 2, 3, 4, Khu 6A (Có 31 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước chung phía sau để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 29/31 hộ, còn 02 hộ chưa thực hiện.

3. Tại vị trí Dự án Khu dân cư tự xây Bến Do B do công ty Miền Đông làm chủ đầu tư thuộc tổ 3, tổ 5, khu 6C (Có 29 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 21/29 hộ, còn 08 hộ chưa thực hiện.

4. Tại vị trí cố thoát nước giáp ranh Khu 1A-1B (Có 05 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). 5/5 hộ chưa thực hiện.

5. Tại vị trí cống thoát nước Tổ 1, Khu 4B (Có 04 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). 4/4 hộ chưa thực hiện.

6. Tại vị trí cống thoát nước Tổ 1, Khu 4C và Tổ 2 Khu 5B (Có 06 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 03/6 hộ, còn 03 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Cẩm Thành:

Tổng số có 92 hộ vi phạm tại 05 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 58 hộ vi phạm đã thực hiện việc tháo dỡ, di dời (đạt 63,04%); còn 34 hộ vi phạm tại 05 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí Tổ 5, Khu 4A (Có báo cáo riêng của Tổ công tác).

2. Tại vị trí Tại tổ 5, Khu 4B (Có báo cáo riêng của Tổ công tác).

3.  Tại vị trí khu vực Khe Ba Toa (tiếp giáp phường Cẩm Tây) Khu 1 (Có 30 hộ vi phạm lấn chiếm mặt khe để sử dụng xây cầu làm lối đi lại). 30/30 hộ đã thực hiện ký cam kết chỉ sử dụng để làm lối đi lại, sẽ thực hiện bàn giao khi Nhà nước thu hồi.

4. Tại khu vực Khe Cát (phía Nam) Khu 7 (Có 22 hộ vi phạm lấn chiếm mặt khe để sử dụng xây cầu làm lối đi lại). 22/22 hộ đã thực hiện ký cam kết chỉ sử dụng để làm lối đi lại, sẽ thực hiện bàn giao khi Nhà nước thu hồi.

5. Tại các hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư Khu 1 và Khu  8 (Có 40 hộ dân vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 06/40 hộ, còn 34 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Cẩm Bình:

Tổng số có 25 hộ vi phạm tại 04 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 04 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 16,0%); còn 21 hộ vi phạm tại 02 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí Dự án do Công ty Cổ phần Anh Minh làm chủ đầu tư tại Tổ 1, khu Nam Tiến (Có 14 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 02/14 hộ, còn 12 hộ chưa thực hiện

2. Tại vị trí Dự án do Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường làm chủ đầu tư tại Tổ 2, khu Hòn Một (Có 09 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). 9/9 hộ chưa thực hiện

Đối với phường Cẩm Đông:

Tổng số có 01 hộ vi phạm tại 01 địa điểm, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí tổ 61, khu Diêm Thủy (Có 01 hộ dân lấn chiếm đất đai tại Tổ 61 khu Diêm Thủy).

Đối với phường Cẩm Sơn:

Tổng số có 34 hộ vi phạm tại 05 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 14 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 41,18%); còn 20 hộ vi phạm tại 02 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí Khu Tây Sơn 2: Ngõ 812 và ngõ 852 đường Hoàng Quốc Việt (xưởng nhà ông Tựa đến đoạn nhà ông Hòa) - đầu nguồn tuyến mương O1 (Có 03 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 02/3 hộ, còn 01 hộ chưa thực hiện.

2. Tại vị trí Tổ 7, khu An Sơn (25 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 06/25 hộ, còn 19 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Cẩm Phú:

Tổng số có 46 hộ vi phạm tại 02 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 23 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 50,0%); còn 23 hộ vi phạm tại 01 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí tuyến mương Hóa Chất trên trục đường vào mỏ than Cọc Sáu, Đèo Nai thuộc tổ 77, Khu 6B (33 hộ vi phạm lấn chiếm mặt mương). Đã thực hiện tháo dỡ 10 hộ, còn 23 hộ chưa tháo dỡ.

Đối với phường Cẩm Thịnh:

Tổng số có 49 hộ vi phạm tại 03 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 16 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 32,65%); còn 33 hộ vi phạm tại 03 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phụng tại Tổ 6, khu 3 (01 hộ vi phạm lấn chiếm đường giao thông xây dựng tường bao). Chưa thực hiện

2. Tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Sơn tại Tổ 1, khu 4A (Có 01 hộ vi phạm lấn chiếm rãnh thoát nước để xây dựng). Chưa thực hiện

3. Tại vị trí Khu 6A, 6B (47 hộ dân vi phạm lấn chiếm rãnh thoát nước xây dựng công trình). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 16/47 hộ, còn 31 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Cửa Ông:

Tổng số có 143 hộ vi phạm tại 13 địa điểm, đến thời điểm hiện tại có 61 hộ vi phạm đã thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời (đạt 42,66%); còn 82 hộ vi phạm tại 12 địa điểm chưa thực hiện tháo dỡ, di dời:

1. Tại vị trí tuyến cống tổ 9 khu 2 (Có 15 hộ vi phạm lấn chiếm cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 03/15 hộ, còn 12 hộ chưa thực hiện.

2. Tại vị trí tuyến rãnh từ tổ 17 đến tổ 18 khu 3 (sau cây xăng Cửa Ông, quanh nhóm nhà ở tại tổ 18 khu 3) (Có 09 hộ vi phạm lấn chiếm cống thoát nước để sử dụng) Đã thực hiện tháo dỡ di dời 07/09 hộ, còn 02 hộ chưa thực hiện.

3. Tại tuyến rãnh tại tổ 15 khu 3 (sau nhà nghỉ Thành Tâm) (Có 03 hộ lấn chiếm mặt cống để sử dụng). 3/3 hộ chưa thực hiện.

4 Tại vị trí tuyến cống từ tổ 23 đến tổ 29 khu 4A1 (Có 25 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 20/25 hộ, còn 05 hộ chưa thực hiện.

5. Tại vị trí tuyến cống khu 4B1 (giáp với khu 4A1) (Có 14 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 13/14 hộ, còn 01 hộ chưa thực hiện.

6. Tại vị trí tuyến rãnh cạnh tuyến đường vào Nhà Văn Hóa khu 5A (tổ 57 khu 5A) (Có 02 hộ vi phạm lấn chiếm rãnh thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 01 hộ, còn 01 hộ chưa thực hiện.

7. Tại vị trí tuyến cống tại tổ 65 khu 6 (Có 03 hộ vị phạm lấn chiếm rãnh thoát nước để sử dụng). 03/03 hộ chưa thực hiện.

8. Tại vị trí tuyến rãnh tại tổ 72, tổ 73 khu 7 (Có 10 hộ vi phạm lấn chiếm rãnh thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 05/10 hộ, còn 05 hộ chưa thực hiện.

9. Tại vị trí tuyến cống khu 10B (Đầu tuyến từ tổ 112, qua tổ 106,107,109, cuối tuyến tổ 110) (Có 21 hộ vi phạm lấn chiếm cống thoát nước để sử dụng). Đã thực hiện tháo dỡ, di dời 04/21 hộ, còn 17 hộ chưa thực hiện.

10. Tại vị trí Tổ 22, khu 3, phường Cửa Ông (Có 19 hộ vi phạm Luật đất đai). 19/19 hộ chưa thực hiện.

11. Tại vị trí Tổ 114, Khu 10B, phường Cửa Ông(Có 04 hộ vi phạm Luật đất đai). 04/04 hộ chưa thực hiện.

12. Tại vị trí Tổ 87, khu 8, phường Cửa Ông (Có 10 hộ vi phạm Luật đất đai). 10/10 hộ chưa thực hiện.

Đối với phường Mông Dương:

Tổng số có 15 hộ vi phạm tại 03 địa điểm, đến thời điểm hiện tại 15/15 hộ chưa thực hiện xong việc tháo dỡ, di dời tại 03 vị trí.

1. Tại vị trí tổ 3, Khu 3, phường Mông Dương đầu điểm từ Nhà Văn Hóa khu phố 3, đến cuối điểm suối H10 Công ty cổ phần than Mông Dương. (Có 08 hộ vi phạm lấn chiếm rãnh thoát nước để sử dụng). 08/08 hộ chưa thực hiện

2. Tại vị trí tổ 3 và tổ 8 Khu 1 từ Nhà Văn Hóa khu phố 1 đến điểm cuối chảy ra sông Mông Dương (06 hộ vi phạm lấn chiếm rãnh thoát nước để sử dụng). 06/06 hộ chưa thực hiện

3. Tại vị trí suối Tổ 9, Khu 8 chảy ra hệ thống mương thoát nước của nhà máy nhiệt điện Mông Dương (Có 01 hộ vi phạm lấn chiếm mặt cống thoát nước để sử dụng). 01/01 hộ chưa thực hiện.

Trong những ngày tới các lực lượng chức năng của Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các hộ vi phạm về trật tự đô thị; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lấn chiếm cống, rãnh thoát nước; lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép cố tình không thực hiện tháo dỡ, di dời theo quy định.

Bản tin sẽ được cập nhật kết quả ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mương, rãnh thoát nước; lấn chiếm đất đại, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn Thành phố vào cuối ngày Thứ 6 hàng tuần.

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1419 Tổng lượt truy cập 1100350

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Số giấy phép 43/GP-STTTT ngày 07/07/2021 - Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan thiết lập: Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033862291     -      Fax: 02033862291; Email: vanphonghdndubnd.cp@quangninh.gov.vn