Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố năm 2023

Sáng ngày 07/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố chủ trì hội nghị

Trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Đồng thời, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Chính quyền các xã, phường đều xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện lồng ghép các nội dung công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn luôn được chú trọng và duy trì nề nếp, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu giải quyết công việc nhanh, gọn, thuận lợi cho người dân. Đồng thời, chính quyền các cấp đã tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo quy định.

 Thành viên BCĐ phát biểu thảo luận tại hội nghị

Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đều xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC tại cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện QCDC với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai thực hiện tốt QCDC trong các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, ý thức tự giác trong thực thi công vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí được cơ quan, đơn vị quan tâm tiếp tục thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đề nghị cơ quan thường BCĐ trực tiếp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ, hoàn thiện báo cáo; khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị chủ động phát huy hơn nữa vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác phối hợp để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Cùng với đó rà soát lại quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị ngày từ cơ sở. Công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt chủ động tích cực hơn trong công tác tham mưu cho BCĐ.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

Thùy Dung

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7664 Tổng lượt truy cập 361716540

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Số giấy phép 43/GP-STTTT ngày 07/07/2021 - Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan thiết lập: Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033862291     -      Fax: 02033862291; Email: vanphonghdndubnd.cp@quangninh.gov.vn